Amecon Oy

Amecon Oy on erikoistunut erilaisiin
työyhteisön ja organisaation kysymyksiin
prosessikonsultaation menetelmin.

Keskeistä toiminnallemme on:

Perustehtävän selventäminen,

Rakenteiden, toimintakulttuurin ja toimenkuvien tarkentaminen,

Organisaation sisäisen maailman selkeyttäminen.